Dokumentation​

I VIP Huset tilrettelægger vi interventionen omkring den unge med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet af myndighedsrådgiveren. Vi har en stor, flerfaglig kompetence i form af socialfagligt og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere samt eksterne konsulenter. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats omkring den unge, som vil få støtte fra pædagoger, psykologer og socialrådgiver, alt efter den unges behov.

Inden for de første tre måneder udarbejder VIP Huset en behandlingsplan for at klargøre målsætningen for det miljøterapeutiske arbejde med den unge. Målene bliver fastsat i forhold til den unges ressourcer og udfordringer og bliver udarbejdet med baggrund i den kommunale handleplan samt med baggrund i egne observationer. Vi revurderer behandlingsplanerne så ofte vi har brug for det, f.eks. når der sker væsentlige ændringer for den unge. Behandlingsplanerne er som udgangspunkt et internt arbejdsredskab og bliver nødvendigvis ikke udarbejdet i samarbejde med den unge, som det er tilfældet med de kommunale handleplaner og statusrapporter.

​​Den miljøterapeutiske behandlingsindsats dokumenteres dagligt i vores journaler/dagsrapporter af det pædagogiske personale. Derudover evaluerer vi løbende vores arbejde via målskemaet, hvor den unge medinddrages i processen. Målskemaerne anses som et arbejdsredskab for både de unge som personalet, hvorigennem vi sikre en målrettet indsats i det daglige behandlingsarbejde.

Dokumentationen til kommunerne sker løbende gennem tæt dialog samt gennem statusudtalelser, som udarbejdes af den unges primærpædagog i samarbejde med socialrådgiveren tilknyttet VIP Huset.

Tværfaglighed, helhedssyn, medinddragelse samt systematisk dokumentation er nøglebegreber i vores indsatser.​

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S