Jeg-støttende samtaler

I det miljøterapeutiske behandlingsarbejde lægger vi især vægt på at styrke og opbygge de unges jeg, da dette er hele grundlaget for at den unge kan udvikle sig og skabe ressourcer til at tage ansvar for eget liv. Et vigtigt element i dette arbejde er ”jeg-støttende” samtaler.

Denne metode har fokus på at støtte den unge i at finde egne ressourcer, d.v.s. hjælpe den unge til at indse, hvad den unge ved og kan samt udvikle nye kompetencer og færdigheder. Det handler om at den unge skal opleve sig selv som betydningsfuld og værdifuld, og at den unge har mulighed for at opleve sig selv som et aktivt handlende menneske med ønsker, drømme og visioner for tilværelsen.

​VIP Huset ApS

CVR: 34459541

Englandsvej 27

2300 København S​

Ring på: 24 41 48 22

Skriv på: liv@viphuset.dk