Miljøterapi​

I VIP Huset udfører vi miljøterapeutisk behandlingsarbejde. Miljøterapi er en terapeutisk tilgang til den individuelle unge og dennes udgangspunkt samt behov. Behandlingen er tilrettelagt i et særligt miljø med rammer og strukturer, der muliggør at den enkelte unge kan modtage behandling og arbejde på sin egen udvikling.

Konkret betyder det, at den unge kan opnå nye erfaringer i VIP Husets veltilrettelagte behandlingsmiljø, hvor den beskyttende og tydelige struktur giver den unge mulighed for i tillid, at afprøve tidligere smertelige erfaringer, og i samarbejde med personalet opnå anderledes reaktioner, som kan føre til ny forståelse og ny adfærd.

Vi har valgt en miljøterapeutisk tilgang, fordi VIP Husets målgruppe er udsatte unge, hvis indre strukturer er belastede af omsorgssvigt, overgreb og/eller andre former for svigt og/eller psykiatriske udfordringer.

Det overordnede mål er, at den unge bliver i stand til at arbejde konstruktivt med sin egen udvikling og derved, på længere sigt, bliver i stand til at skabe sig et godt liv

VIP Husets personale bliver løbende efteruddannet indenfor miljøterapeutisk behandlingsarbejde og personalet superviseres løbende af eksterne psykologer inden for den miljøterapeutiske retning. Supervisionen sikrer at medarbejdere og ledelse er i stand til at reflektere over egne handlinger i forhold til behandlingsarbejdet med den enkelte unge.

Lederen udarbejder en behandlingsplan for den enkelte unge i samarbejde med en af VIP Husets psykologer, som er fagspecialist inden for miljøterapeutisk behandlingsarbejde. Behandlingsplanen danner grundlag for det pædagogiske behandlingsarbejde med husets unge. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Heri beskrives hvilke behandlingsmæssige behov den enkelte unge har og hvordan de skal imødekommes.

Vi følger løbende op på behandlingen og bruger opfølgningens resultater til at justere behandlingsplaner for hver enkelte ung.​

​VIP Huset ApS

CVR: 34459541

Englandsvej 27

2300 København S​

Ring på: 24 41 48 22

Skriv på: liv@viphuset.dk