Efterværn og videre støtte til unge piger

​Overgangen fra barn til voksen kan være en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse, hvis det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Når den unge nærmer sig 17 år, laves der derfor en vurdering af den unges fremtidige støttebehov i tæt samarbejde med den unge, pårørende og sagsbehandler.

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt i efterværn efter det 18’ende år og den unge vil derfor kunne forblive anbragt ved behov herfor.

Oplæring og klargøring til at blive selvhjulpen

I VIP Huset motiverer vi dagligt de unge til at blive selvhjulpen, men i en anbringelse under efterværn, sættes der særligt ind på nedenstående:

  • Ansvarlighed og modenhed, at kunne tage vare på sig selv, lægebesøg m.m.
  • Tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, pleje af sig selv
  • Økonomi, at lave et budget og holde det
  • Sociale kompetencer, netværk, at man kan fungere socialt
  • Uddannelse og beskæftigelse, udsigt til at blive selvforsørgende

En hjælpende hånd til en selvstændig tilværelse

Når den unge oplever sig klar til at flytte fra huset, har VIP Huset mulighed for at støtte videre ud i egen bolig for en kortere eller længere periode. Vi ønsker at hjælpe de unge godt på vej ind i voksenlivet og bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse med alt hvad dette indebærer.

VIP Huset har mulighed for at lave særligt tilrettelagte støtteforanstaltninger alt efter den unges behov for videre støtte.

Kontakt os i dag på telefon 24 41 48 22 eller skriv til os på liv@viphuset.dk – vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad er efterværn?

Læs mere om efterværn, Serviceloven § 76 i følgende links:

Unge i efterværn på anbringelsessted efter SL § 76 stk. 3.1

Unge i udslusningsordning under efterværn efter SL § 76 stk. 3.3

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S