Miljøterapi til unge piger på bosted

I VIP Huset på Amager udfører vi miljøterapeutisk behandlingsarbejde. Miljøterapi er en terapeutisk tilgang til den individuelle unge og dennes udgangspunkt samt behov. 

Behandlingen er tilrettelagt i et særligt miljø med rammer og strukturer, der muliggør at den enkelte unge kan modtage behandling og arbejde på sin egen udvikling.

​Hvad er miljøterapi?

Konkret betyder det, at den unge kan opnå nye erfaringer i VIP Husets veltilrettelagte behandlingsmiljø, hvor den beskyttende og tydelige struktur giver den unge mulighed for i tillid, at afprøve tidligere smertelige erfaringer, og i samarbejde med personalet opnå anderledes reaktioner, som kan føre til ny forståelse og ny adfærd.

Vores mål med miljøterapeutisk behandlingsmetode

​Vi har valgt en miljøterapeutisk tilgang, fordi vores målgruppe er udsatte unge, hvis indre strukturer er belastede af omsorgssvigt, overgreb og/eller andre former for svigt og/eller psykiatriske udfordringer.

Det overordnede mål er, at den unge bliver i stand til at arbejde konstruktivt med sin egen udvikling og derved, på længere sigt, bliver i stand til at skabe sig et godt liv​

Efteruddannet personale og regelmæssig supervision

VIP Husets personale bliver løbende efteruddannet inden for miljøterapi og personalet superviseres løbende af eksterne psykologer inden for den miljøterapeutiske retning. Supervisionen sikrer at medarbejdere og ledelse er i stand til at reflektere over egne handlinger i forhold til behandlingsarbejdet med den enkelte unge.

Lederen udarbejder en behandlingsplan for den enkelte unge i samarbejde med en af VIP Husets psykologer, som er fagspecialist inden for miljøterapi. Behandlingsplanen danner grundlag for det pædagogiske behandlingsarbejde med husets unge. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Heri beskrives hvilke behandlingsmæssige behov den enkelte unge har og hvordan de skal imødekommes.

Vi evaluerer løbende på behandlingen og bruger opfølgningens resultater til at justere behandlingsplaner for hver enkelt beboer.

Kontakt os for at høre nærmere

Ønsker du at høre mere om vores behandlingsmiljø og behandlingsmetode, kan du kontakte os på telefon 24 41 48 22 eller skrive til os på liv@viphuset.dk

Besøg VIP Huset på adressen: Englandsvej 27, København S

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S