Udslusningslejligheder​

Udslusning i lejlighed skaber selvstændighed​

VIP Huset har positive erfaringer med at følge de unge ud i en mere selvstændig voksentilværelse og det er afgørende for os, at det foregår på en værdig måde, hvor der er plads til den enkeltes særlige udfordringer.​

VIP huset har 4 udslusningsboliger beliggende i egen opgang i Kastruplundgade. Alle lejligheder er nyistandsatte 2-værelses lejligheder, beliggende i et roligt boligområdet, hvor der er gode indkøbsmuligheder, kort gåafstand til Kastrup metrostation, Amagerstrandpark samt cykelafstand til VIP Huset.

Lejlighederne er godkendt til anbringelse efter §66, efterværn efter §76 og botilbud til voksne efter §107.

Målgruppen er unge piger fra 17 til 27 år, som forinden har været indskrevet i VIP Huset i en kortere eller længere periode. Det er unge, som ønsker at bo for sig selv, men som fortsat har behov for omfattende støtte i hverdagen. Målgruppen omfatter ikke unge med et aktivt misbrug.

​​

Inden udflytning fra VIP Huset til lejlighed, trænes den unge i at blive mere selvhjulpen igennem en udførlig udslusningsplan, hvor der er fokus på rengøring, madlavning, økonomisk forståelse samt at den unge er i uddannelse eller arbejde. Vi vægter ligeledes, at den unge inden udflytningen er i stand til at bede om hjælp.

​​

Den samlede indsats i vores udslusningstilbud hviler på opbygning af et nært tillids- og fortrolighedsforhold til VIP Huset forinden.​

Det er afgørende, at udslusning i en af vores lejligheder forberedes over en længere periode og at dette foregår således, at der tages udgangspunkt i VIP Husets samlede miljøterapeutiske indsats. Dette for at sikre, at der er overensstemmelse mellem mål for udslusningsforløbet og det foreliggende behandlingsforløb i VIP Huset.​

​Indsats

 • ​Når den unge er indskrevet i VIP Husets udslusningsboliger tilbyder vi:​
 • En fast og kontinuerlig udgående støtte, som også omfatter en mulighed for akut støtte 24 timer i døgnet.
 • Støtte til at fastholde en udviklende og nødvendig struktur i hverdagen.
 • Tilbud om at deltage i aktiviteter med andre unge og medarbejdere i VIP Huset, herunder ugentlig fællesspisning, fælles brunch hver søndag, deltage i ture ud af huset, filmaftener mm.
 • Mulighed for lektiehjælp, jeg-støttende samtaler, aktiviteter med pædagogisk personale, massage i VIP Huset, psykologisk behandling ved VIP Husets tilknyttede psykolog mm.
 • Hjælp til praktiske forhold, herunder indkøb, kost og hygiejne, budgetlægning, koordinering ift. psykiatrien, støtte til lægebesøg, kommunikation med offentlige instanser m.m.
 • Samarbejde med relevante parter f.eks. netværk, arbejdsplads, uddannelsesinstitution varetaget af VIP Husets socialrådgiver.
 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering samt opfølgningsmøder efter behov.

Konkret vil den unge skulle samarbejde omkring en udviklingsplan, hvor den unge forpligter sig på at tage imod flere ugentlige besøg. Som minimum vil et af besøgene være af praktisk karakter, hvor vi handler ind med den unge, laver mad sammen og giver os god tid til samvær.​

Det er væsentligt for os, at såvel den unge som netværk føler sig medinddraget og respekteret i udslusningen og at der hele vejen bibeholdes en høj grad af tryghed for alle.​

Målet er, at den unge lærer at mestre egen tilværelse og får et meningsfuldt liv efter udskrivning. Vi arbejder derfor målrettet og systematisk på at støtte den unge i at fastholde uddannelse eller beskæftigelse.

​​

Metode:​

 • Grundlaget vil være den miljøterapeutiske behandlingsplan, som er udarbejdet under den unges indskrivning i VIP Huset.
 • Udslusningsplanen udarbejdes 4 mdr. før udflytning og evalueres hver måned op til udflytningen. Indeholder ADL-træning, fokus på en stabil og aktiv hverdag med dagtilbud. Skal godkendes af anbringende myndighed.
 • Udviklingsplanen underskrives inden indflytning i lejlighed. Den udarbejdes ca. 1-2 mdr. før udflytningen og indeholder mål for indsats, konkret plan for støtte, samt forventninger til samarbejdet med den unge. Der er mulighed for at der ydes en ekstraordinær støtte efter aftale. Opfølgning sker hver 2. måned.
 • Støtte i hverdagen: Jeg-støttende samtaler og spejling i samværet med den unge. Fælles aktiviteter i VIP Huset med de andre unge og personalet. Miljøaktiviteter, som er rammesat samvær, hvor den unge trænes i at udvikle praktiske færdigheder samt relationelle kompetencer.​

Konkret betyder det, at minimum et besøg ugentligt vil være af praktisk karakter, hvor vi handler ind med den unge, laver mad sammen og giver os god tid i samværet. VIP Huset står for udgiften til det pædagogiske måltid og vi bestræber os på, at der laves rigeligt mad, så vi sikre den ung kontinuerligt får fyldt mad i køleskabet.​

Nogle unge ønsker vi laver mad sammen flere gange ugentligt. Andre har i stedet behov for støtte til at komme ud og blive stimuleret positivt evt. støtte til at deltage i kulturelle aktiviteter, en gåtur på stranden, få opstartet en fritidsaktivitet eller andet.​

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S