Engageret studerende til nattevagt på miljøterapeutisk behandlingsinstitution -​ studiejob indenfor socialpædagogisk arbejde
 ​

VIP Huset er et opholdssted med plads til 10 unge i alderen 14-23 år. Målgruppen er unge med tilknytningsforstyrrelser, depression, angst, spiseforstyrrelser, ADHD og autismespektrumforstyrrelser.Nærvær og omsorg er en stor del af rammerne og det er en prioritet for os, at vores unge altid føler sig velkomne og vellidte.

Vi er et team på 16 ansatte, hvoraf 4 er ansat som faste vikarer. Som medarbejder i VIP Huset bliver du en del af en organisation i forandring og udvikling, hvor høj faglighed, samarbejdsvillighed og foranderlighed kendetegner en normal hverdag. Du skal trives med at yde stor omsorg, høj faglighed og navigere i en hverdag, hvor du aldrig ved hvad dagen bringer. Vores behandlingsarbejde er primært forankret i Erik Larsens teori om miljøterapi.


Som medarbejder på en behandlingsinstitution i døgnregi, er det en selvfølge at arbejde i weekender, til højtider og i ferieperioder. Nattevagterne ligger dogprimært i hverdage, i tidsrummet 22.00 – 09.00 og du skal forvente at have gennemsnitligt 2 vagter pr. uge.


Fagligt ønsker vi, at du
·​Er i gang med at uddanne dig indenfor det sociale område.
·​Har/ønsker at få kendskab til diagnoser som tilknytningsforstyrrelse, depression, angst, spiseforstyrrelse, ADHD, autismespektrum og lign.
·​Har/ønsker at få erfaring med behandling og pædagogisk arbejde i forhold til sårbare, skrøbelige og/eller psykisk syge unge.
·​Evner at skelne mellem sårbarhed og ”ungeadfærd”.
·​Har kendskab til ungdomskultur og grænseoverskridende adfærd.
·​Evner at skabe og fastholde bæredygtige relationer til de unge, samt arbejde respektfuldt ud fra en anerkendende tilgang.
·​Arbejder selvstændigt, såvel som teamorienteret, med udgangspunkt i vores faglige fællesskab.
·​Arbejde fokuseret, struktureret og vedholdende.

Personligt forventer vi, at du
·​Er moden i tanke og handling.
·​Er direkte, tydelig og respektfuld i din kommunikation overfor såvel unge som kollegaer.
·​Er psykisk robust og kan bevare overblikket i pressede situationer.
·​Kan give og modtage konstruktiv kritik i dagligdagen.
·​Er fleksibel og opsøgende i forhold til arbejdsopgaver.
·​Har erfaring med og/eller lyst til at arbejde som nattevagt.
·​Ærlig, troværdig og ansvarsfuld i arbejdet med de unge, såvel som i forhold til opgaver og aftaler i huset i det hele taget.
·​Har humor, et godt humør og en positiv tilgang til livet.
·​Er i stand til ”at gøre det du siger og sige det du gør”.

Ansøgningsfrist
Som ansøger forventer vi, at du har læst vores hjemmeside, inden du søger. Kan du genkende dig selv i denne samt i ovenstående vil vi se frem til at modtage en ansøgning fra dig snarest muligt. Vi prioriterer ansøgere, som ønsker at være i jobbet for en længere periode.

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende. Ansøgning, CV, relevante bilag samt billede, sendes via mail til bettina@viphuset.dk. Mærk ansøgningen ”studiejob - nattevagt”.

Vil du vide mere?
Kontakt Bettina Smed på telefon: 6017 7205.

​VIP Huset ApS

CVR: 34459541

Englandsvej 27

2300 København S​

Ring på: 24 41 48 22

Skriv på: liv@viphuset.dk