Behandlingsmetoder​

Behandlingsplan og et godt  samarbejde mellem den unge, ​pårørende, medarbejdere og kommunen.

Tilrettelæggelse af indsatser

Inden for de første tre måneder af en anbringelse udarbejder VIP Huset en behandlingsplan for at klargøre målsætningen for den pædagogiske støtte og det behandlingsmæssige arbejde med den unge.

Målene bliver fastsat i forhold til den unges ressourcer og udfordringer og bliver udarbejdet med baggrund i den kommunale handleplan samt med baggrund i egne observationer.

Statusvurderinger udfærdiges hvert halve år, hvor der også afholdes statusmøder med sagsbehandlere m.fl.

Visitation til VIP huset

Alle henvendelser omkring visitation bedes rettet til:
Direktør Fie Lester på tlf.nr. 40 30 53 29 - Faglig koordinator Eva Raabølle på 

tlf.nr.  40 30 27 18 eller mail adminstration@viphuset.dk


Visitationen sker ved, at anbringende kommune henvender sig til VIP Huset og efterfølgende fremsender alle relevante sagsakter omkring den unge.

Vi tager derefter stilling til, om den unges tilstand og behov kan imødekommes inden for VIP Husets målgruppe i huset på Englandsvej eller i lejlighederne i Kastruplundgade. Vi vurderer også, om vi kan yde den rette støtte og behandling.

Derefter aftaler vi et indledende møde, som kan være et rent professionelt møde eller et afklarende møde med den unge, evt. forældre osv. I nogle sager udfærdiger vi også en skriftlig målgruppevurdering. 

Indledende møde

Dette møde giver myndighedsrådgiveren mulighed for at møde ledelse, personale og se huset og institutionens fysiske rammer. Samtidig opnår vi yderligere indsigt i den unges tilstand og behov samt afklarer forventninger og mål for det fremtidige samarbejde.

VIP Huset tilrettelægger herefter den følgende indsats i samarbejde med myndighedsrådgiver.

Det tætte samarbejde med kommunerne

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt, og vi holder løbende rådgiver orienteret. Som socialrådgiver og kommune er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Ring blot 70 20 30 15 eller send mail til administration@viphuset.dk

Netværk og samarbejde

Vi ønsker et tæt samarbejde med alle, som har en professionel eller privat relation til de unge, som bor i huset. Det kan være pårørende, skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, m.fl.

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.