Behandlingsmetoder​

​Tilrettelæggelse af indsatser

Inden for de første tre måneder af en anbringelse udarbejder VIP Huset en behandlingsplan for at klargøre målsætningen for den pædagogiske støtte og det behandlingsmæssige arbejde med den unge. 

Målene bliver fastsat i forhold til den unges ressourcer og udfordringer og bliver udarbejdet med baggrund i den kommunale handleplan samt med baggrund i egne observationer. Efter de første 3 måneder udfærdiger vi en statusvurdering, som gennemgås med den unge og deles med den anbringende kommune samt evt. forældre som forberedelse til de regelmæssige statusmøder.

Statusvurderinger udfærdiges efterfølgende hvert halve år, hvor der også afholdes statusmøder med sagsbehandlere m.fl.

​Vi udarbejder også et konkret målskema i samarbejde med den enkelte beboer. Dette har til formål at understøtte og dokumentere fremskridt og udfordringer, så behandling og støtte kan tilpasses efter den unges trivsel, tilstand og behov.

Visitation til VIP huset

Alle henvendelser omkring visitation bedes rettet til:

Direktør og leder Mia Lind på tlf.nr. 40 30 53 29 eller mail mia@viphuset.dk

Visitationen sker ved, at anbringende kommune henvender sig til VIP Huset og efterfølgende fremsender alle relevante sagsakter omkring den unge.

Vi tager under første gennemlæsning af sagsakterne stilling til, om den unges tilstand og behov kan imødekommes inden for VIP Husets målgruppe i huset på Englandsvej eller i lejlighederne i Kastruplundgade. Vi vurderer også, om vi kan yde den rette støtte og behandling.

Når vi vurderer, at den unge hører inden for målgruppen og at vi kan tilbyde rette støtte og behandling, så udfærdiger vi en indledende vurdering af sagen, som sendes til myndighedssagsbehandler og/eller familieplejekonsulent i den henvendende kommune. Derefter aftaler vi i fællesskab et indledende møde, som kan være et rent professionelt møde eller et afklarende møde med den unge, evt. forældre osv.

Indledende møde

Dette møde har til formål at give myndighedsrådgiveren mulighed for at møde ledelse, personale og se huset og institutionens fysiske rammer. Herunder er det også et mål, at vi opnår yderligere indsigt i den unges tilstand og behov samt i fællesskab afklarer forventninger og mål for det fremtidige samarbejde.

Herefter får alle parter nogle dages betænkningstid. Den unge er velkommen til at kontakte VIP Huset under betænkningstiden og besøge os endnu en gang. Er der enighed om, at den unge skal flytte ind i VIP Huset, fastsættes en dato for indflytning og VIP Huset udfærdiger anbringelses/støttekontrakt. VIP Huset tilrettelægger herefter indsatsen i samarbejde med myndighedsrådgiver, hvor særligt skoletilbud, samvær, evt. samarbejde med psykiatri m.m. afklares.

Det tætte samarbejde med kommunerne

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt og kommune, og vi holder løbende rådgiver orienteret. Som socialrådgiver og kommune er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Ring blot 70 20 30 15 eller send mail til administration@viphuset.dk

Netværk og samarbejde

Vi ønsker et tæt samarbejde med alle, som har en professionel eller privat relation til de unge, som bor i huset. Det kan være pårørende, skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, m.fl.​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os