§ 107 & videre støtte i hjemmet (§ 85)

§ 107 BOLIG

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt efter SL § 107 i midlertidigt botilbud.

Målgruppen efter Servicelovens § 107 er:

  • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

  • personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Videre støtte efter SL § 85

Når den unge der har været anbragt efter § 107, er klar til at flytte ud i egen bolig, kan VIP Huset tilbyde videre støtte, herunder socialpædagogisk bistand.

Dette kan gøres for at sikre, at den unge oplever en sammenhængende indsats og langsomt kan vende sig til at bo på egen hånd med støtte fra kendte voksne.

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at den unge kan leve et selvstændigt liv på egne betingelser.​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os