Det tætte samarbejde med kommunerne

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt, og vi holder løbende rådgiver orienteret ved behov. Som myndighed er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Senest tre måneder efter indflytning i huset, afholdes det første statusmøde. Vi ønsker at afholde statusmøde hvert halve år og opfordrer kommunerne til at afholde møde derimellem.​

​Forud for statusmødet, vil VIP Huset fremsende en statusbeskrivelse, hvor vi beskriver den unges udvikling under anbringelsen, udarbejdet ud fra ICS metoden. Statusbeskrivelsen vil således kunne danne grundlag for mødets dagsorden.

Statusmødet er et samarbejde imellem VIP Huset, pårørende, myndighedsrådgiver og den unge, hvor handleplan og den unges trivsel og udvikling revurderes.​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os