Det tætte samarbejde med kommunerne

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt, og vi holder løbende rådgiver orienteret . Som myndighed er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Senest tre måneder efter indflytning i huset, afholdes det første statusmøde. Derefter afholdes oftest statusmøde hvert halve år.​

​Forud for statusmødet, vil VIP Huset fremsende en statusbeskrivelse, hvor vi beskriver den unges udvikling under anbringelsen. Statusbeskrivelsen vil således kunne danne grundlag for mødets dagsorden.

Statusmødet er et samarbejde imellem VIP Huset, pårørende, myndighedsrådgiver og den unge, hvor handleplan og den unges trivsel og udvikling revurderes.​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os