Det tætte samarbejde med kommunerne

Samarbejde vægtes højt.​

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt, og vi holder løbende rådgiver orienteret . Som myndighed er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Senest tre måneder efter indflytning i huset, afholdes det første statusmøde. Derefter afholdes oftest statusmøde hvert halve år.​

Forud for statusmødet, vil VIP Huset fremsende en statusbeskrivelse, hvor vi beskriver den unges udvikling under anbringelsen. Statusbeskrivelsen vil således kunne danne grundlag for mødets dagsorden.

Statusmødet er et samarbejde imellem VIP Huset, pårørende, myndighedsrådgiver og den unge, hvor handleplan og den unges trivsel og udvikling revurderes.​

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.