Målgruppe​

VIP Huset er normeret til 8 unge.

Vores målgruppe er unge piger i alderen 14- 23 år, med psykosociale vanskeligheder og/eller sindslidelser såsom selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, OCD eller anden psykiatrisk forstyrrelse. De kan udvise tegn på opmærksomhedsforstyrrelse og afvigelse i tilknytnings- og kontaktmønster, som følge af dårlig social funktion i relation til andre. 

Vores målgruppe er også omsorgsvigtede unge, med socialt uhensigtsmæssig adfærd og de kan have været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten som følge af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Ved anbringelsen kan de unge have et mindre forbrug af rusmidler.​

​VIP Huset er godkendt til at modtage unge i henhold til lov om social service:

  • Anbringelse efter SL § 66 stk. 5
  • Unge i efterværn på anbringelsessted efter SL § 76 stk. 3.1
  • Unge i udslusningsordning under efterværn efter SL § 76 stk. 3.3
  • Unge fra 15 år der er idømt sanktion efter straffelovens § 74 a eller § 57 stk. 9
  • Unge med behov for midlertidigt ophold i botilbud, efter SL § 107

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S