Målgruppe

VIP Huset  er godkendt til 10 pladser i huset på Englandsvej 27 og har derudover 4 toværelseslejligheder på Kastruplundgade. Alle vores tilbud er beliggende på Amager.

Den samlede målgruppe er unge i alderen 15-27 år med psykosociale vanskeligheder og/eller sindslidelser såsom angst, depression, personlighedsforstyrrelser ADHD, autismespektrumforstyrrelser og/eller OCD. Det er unge, som ofte har haft afbrudte skoleforløb, som oplever at samspil og samvær med andre mennesker er forbundet med udfordringer, de kan have flere anbringelser bag sig og opleve sig i udkanten af sociale fællesskaber eller på andre måder være kommet på kant med livet.​

VIP Huset er godkendt til at modtage unge i henhold til lov om social service:

  • ​Anbringelse efter SL § 66 stk. 5
  • Unge i efterværn på anbringelsessted efter SL § 76 stk. 3.1
  • Unge i udslusningsordning under efterværn efter SL § 76 stk. 3.3
  • Unge fra 15 år der er idømt sanktion efter straffelovens § 74 a eller § 57 stk. 9
  • Unge med behov for midlertidigt ophold i botilbud, efter SL § 107

Værdigrundlag

​Vores grundlæggende værdier i samarbejdet med de unge er:

  • Nysgerrighed og interesse i at forstå de unges intentioner og at se deres adfærd, som invitationer til udvikling og forståelse
  • Viden om, at alle unge altid gør det bedste, de kan ud fra givne vilkår og muligheder
  • Tro på at, enhver ung har udviklingspotentiale og mulighed for et liv i trivsel
  • En indstilling til fejltrin som nødvendige og lærerige ingredienser i hverdagen​
  • En holdning til realistiske krav og positive forventninger, som udgangspunkt for ansvar, udvikling og læring

Værdier​

Tydelig og reflekterende er god kommunikation. M​ålrettet er ordentlighed. Ambitioner er vedvarende. 

Mission

At levere behandlingsarbejde af høj kvalitet​

Vision

At være bredt anerkendt som højt specialiseret behandlingstilbud for unge i alderen 15- 27 år. ​

​VIP Husets Bestyrelse

Formand:

Irene Rasmussen (Pædagog, familieterapeut, familiekonsulent og tilsynsførende ved Socialtilsyn Øst - nyligt pensioneret)

Medlemmer:

Peter Olsen (Indehaver af ”Selvbo” – mangeårig ledelseserfaring)

Lene Brinkgaard (Pædagog – mangeårig ledelseserfaring og erfaring indenfor målgruppe)

Michael Olsen: (Selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver – tidligere officer i Søværnet)

Medlem uden stemmeret

Mia Lind (Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Direktør og leder af VIP Huset – tidligere ansat i bl.a. socialforvaltning og psykiatri) 

Teddy Jeppesen (Ejer af VIP Huset, Grundlægger, ejer og leder af egen konsulent- og rådgivningsvirksomhed ”De Blå Bjerge”)

​Personale

Ledelse

Daglig leder: Mia Lind

Behandlingsansvarlig psykolog i VIP Huset: Mia Lind

Souschef

Teddy Jeppesen

Pædagogisk personale

Alle fastansatte medarbejdere i VIP Huset har en relevant uddannelse samt erfaring i arbejde med udsatte børn og unge. Vikarer er typisk under uddannelse til pædagog, psykolog el. lign.

Servicemedarbejdere

Administration – ernæringsassistent - pedel

Supervisorer og konsulenter

Formaliseret samarbejde med Apoteket omkring medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

Psykolog Grethe Lohmann Jayatissa

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os