Målgruppe

VIP Huset er godkendt til 10 pladser i huset på Englandsvej 27 og har derudover 7 lejligheder. ​ Alle vores tilbud er beliggende på Amager.​

Den samlede målgruppe er unge i alderen 15-32 år med psykosociale vanskeligheder og/eller sindslidelser såsom angst, depression, personlighedsforstyrrelser ADHD, autismespektrumforstyrrelser og/eller OCD. 

Det er unge, som ofte har haft afbrudte skoleforløb, som oplever at samspil og samvær med andre mennesker er forbundet med udfordringer, de kan have flere anbringelser bag sig og opleve sig i udkanten af sociale fællesskaber eller på andre måder være kommet på kant med livet.​

VIP Huset er godkendt til at modtage unge i henhold til lov om social service:

  • ​Anbringelse efter SL § 66 stk. 5
  • Unge i efterværn på anbringelsessted efter SL § 76 stk. 3.1
  • Unge i udslusningsordning under efterværn efter SL § 76 stk. 3.3
  • Unge fra 15 år der er idømt sanktion efter straffelovens § 74 a eller § 57 stk. 9
  • Unge med behov for midlertidigt ophold i botilbud, efter SL § 107

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.