Low arousal

I VIP Huset arbejder vi med metoden low arousal.​

Formålet med metoden low arousal er at skabe tryghed og trivsel gennem samarbejde og positive relationer til de unge, og at gøre dette ved at håndtere problemgivende og udfordrende adfærd gennem kravnedsættelse, rolig og lav stemmeføring og neutralt kropssprog.

Grundtanken er, at ro smitter. Derfor går personalet ikke med den unge op i affekt, reagerer med stress eller styrket stemmeføring, irettesættelse, fysisk anspændthed eller anden high arousal. I stedet træder personalet et skridt tilbage, bevare roen, og bevarer unges intentioner og perspektiv i centrum.

Gennem low arousal er er vores fokus rettet mod, hvordan vi, som fagprofessionelle, gennem egen adfærd kan støtte de unges trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

Når vi, som professionelle, stiller krav og forventninger på rette måde, og når disse er realistiske, konkrete, attraktive og opnåelige, så vil det oftest også lykkes det for den unge at gennemføre en given opgave. Hermed kommer mulighed for udvikling og læring i spil.

Vi er, som fagprofessionelle, altså altid bevidste om, at det er os, der har ansvaret for at skabe de rette rammer, der tager hensyn til de unges udfordringer, og sikrer en tryg, forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem den unge og de ansatte i VIP Huset. ​

​Ifølge psykolog Bo Hejlskov Elvén, som har arbejdet i mange år med mennesker med bl.a. autisme og ADHD, så handler pædagogisk arbejde grundlæggende om gennem kravtilpasning og tilpassede metoder at opnå det højst mulige funktions- og trivselsniveau for en ung. 

Stilles krav og forventninger på rette måde, og er de realistiske, konkrete, attraktive og opnåelige, lykkes det for den unge at gennemføre sin opgave og mulighed for udvikling og læring kommer i spil.

​I praksis medfører denne tilgang, at vi som fagprofessionelle altid skal være bevidste om, at det er os, der har ansvaret for at skabe de rette rammer, der tager hensyn til de unges udfordringer, og sikrer en tryg, forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem den unge og de ansatte i VIP Huset. Dette kræver en grundlæggende viden om den unges udfordringer. Har den unge f.eks. problemer med sanseforstyrrelser, er den unge meget stressfølsomt, er de eksekutive funktioner ikke alderssvarende, så skal der tages specielle hensyn til det.​

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.