Low arousal

Formålet med metoden low arousal er at skabe tryghed og trivsel gennem samarbejde og positive relationer til de unge, og at gøre dette ved at håndtere problemgivende og udfordrende adfærd gennem kravnedsættelse, rolig og lav stemmeføring og neutralt kropssprog.

Grundtanken er, at ro smitter. Derfor går personalet ikke med den unge op i affekt, reagerer med stress eller styrket stemmeføring, irettesættelse, fysisk anspændthed eller anden high arousal.  I stedet træder personalet et skridt tilbage, bevare roen, og bevarer unges intentioner og perspektiv i centrum.

Gennem low arousal er er vores fokus rettet mod, hvordan vi, som fagprofessionelle, gennem egen adfærd kan støtte de unges trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer. 

Når vi, som professionelle, stiller krav og forventninger på rette måde, og når disse er realistiske, konkrete, attraktive og opnåelige, så vil det oftest også lykkes det for den unge at gennemføre en given opgave. Hermed kommer mulighed for udvikling og læring i spil.

Vi er, som fagprofessionelle, altså altid bevidste om, at det er os, der har ansvaret for at skabe de rette rammer, der tager hensyn til de unges udfordringer, og sikrer en tryg, forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem den unge og de ansatte i VIP Huset. ​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os