Udslusning​

Efterværn og støtte i egen bolig.​

Efterværn og støtte i egen bolig

Overgangen fra barndom til selvstændigt voksenliv kan være vanskelig for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til et liv på egen hånd være ekstra svær.

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt i efterværn efter det 18. år, hvor den unge enten vil kunne blive boende i VIP Huset, og nye unge over 18 år kan anbringes.

VIP Huset råder også over 7 1-2 værelseslejligheder. Disse er både for unge, som er blevet klar til at flytte fra VIP husets døgninstitution og for unge som ikke tidligere har boet på Englandsvej 27. Den pædagogiske støtten kan være at praktisk karakter med fokus på f.eks. tøjvask, indkøb, økonomi, opstart af fritidstilbud, kontakt med uddannelse, sagsbehandler, egen læge m.m. Ganske som den kan være af et mere socialt og følelsesmæssigt indhold.

VIP Huset yder således særligt tilrettelagte støtteforanstaltninger alt efter den unges behov for videre støtte og kommunens bevilling heraf.

§ 107 & støtte i egen bolig under § 85:

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt efter Servicelovens § 107 i midlertidigt botilbud.

Målgruppen for efter Servicelovens § 107 er:​

  • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  • ​personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

Støtte efter Servicelovens § 85

Når den unge der har været anbragt efter § 107, og er klar til at flytte ud i egen bolig, kan VIP Huse tilbyde støtte, herunder socialpædagogisk bistand.

Denne støtte bidrager til, at den unge oplever en sammenhængende indsats og langsomt vil kunne vende sig til at bo på egen hånd med støtte fra kendte voksne.​

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at den unge kan leve et selvstændigt liv på egne betingelser.

Lejligheder

VIP Huset har positive erfaringer med at følge de unge ud i en mere selvstændig voksentilværelse og det er afgørende for os, at det foregår på en værdig måde, hvor der er plads til den enkeltes særlige udfordringer.

VIP huset har 7 lejligheder.  Alle lejligheder er nyistandsatte 1-2 værelses lejligheder, beliggende i et rolige boligområder, hvor der er gode indkøbsmuligheder, kort gåafstand til metrostation, til Amagerstrandpark, til et stort udbud af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt cykelafstand til VIP Huset.

Lejlighederne er godkendt til anbringelse efter §66, efterværn efter §76 og botilbud til voksne efter §107.

Målgruppen er unge af begge køn fra 17 til 32 år, som både kommer hjemme fra forældre, andre opholdssteder, osv. – eller forinden har været indskrevet i VIP Huset i en kortere eller længere periode. Det er unge, som ønsker at bo for sig selv, men som fortsat har behov for støtte i hverdagen.

​Støtten, vi yder til unge i egen bolig, består primært i at hjælpe til mere selvhjulpenhed med hensyn til praktiske ting, rengøring, lektiehjælp, madlavning, økonomisk forståelse, m.v. Ligeledes vægtes fastholdelse i uddannelse/arbejde og tilknytning til kultur- og fritidsliv.

Det er i forbindelse hermed væsentligt for os, at såvel den unge som netværk føler sig medinddraget og respekteret i forløbet og at der hele vejen bibeholdes en høj grad af tryghed for alle.

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.