Autismepædagogik

De unge beboere i VIP Huset er ofte påvirket af enten følelsesmæssige udfordringer, opmærksomhedsforstyrrelser og/eller autismespektrumsforstyrrelser og har derfor brug for støtte til at bevare overblik, planlægge og organisere.​

Vi arbejder med tryghed og trivsel som forudsætning for udvikling og læring. Derfor er hverdagen i huset tilrettelagt på baggrund af en autismespecifik grundstruktur og centrerer sig omkring tilrettelagte aktiviteter, der skaber sammenhæng og et meningsgivende indhold. Dette altid under hensyn til hver enkelt unges behov og formåen.

VIP Husets autismespecifikke grundstruktur er centreret omkring et individuelt ugeskema såvel som et fælles husskema som indeholder faste og forudsigelige aktiviteter.

En autisme specifik grundstruktur er tilrettelagt omkring forudsigelighed og rutiner, og kendetegnes af forberedelse. Denne ramme understøtter en velfungerende og sund døgnrytme, skaber stabilitet omkring husets beboere og frigiver mulighed for bl.a. overskud til opstart og fastholdelse af fritidsaktiviteter og uddannelse med henblik på, i videst muligt omfang, på sigt klare sig som voksen i det danske samfund.

En vigtig del af forudsigelighed er VIP Husets aftaler med de unge (om vækketider, køreplaner m.m.) og et grundlæggende kendskab til, hvordan hver enkelt ung foretrækker forberedelse. ​​Forudsigelighed og forberedelse tilvejebringes gennem et fælles overblik over den unges hverdag, aktiviteter, opgaver og gennem indgående viden om den unges behov, forudsætninger og færdigheder.

Vi arbejder med ”små sikre succes’er” og har fokus på de små skridt, de unge tager i retning af disse. Dette gør vi med fokus på, hvilke små handlinger og valg, de unge udfører, som er i tråd med deres ønsker og værdier eller som bringer dem tættere på en realisering af disse.

Almene principper i VIP Husets autismepædagogik

De nævnte principper ikke er aktiviteter i sig selv, men indgår netop som aspekter af personalets fokusområder i interaktion og dialog med husets unge.

Forudsigelighed og forberedelse

Beskyttelse vil sige, at personalet efterstræber at give tryghed ved at skabe overblik gennem planlægning, struktur og detaljeret forberedelse.​

En vigtig del af forudsigeligheden er VIP Husets aftaler med de unge (om vækketider, køreplaner m.m.) og et grundlæggende kendskab til, hvordan hver enkelt ung foretrækker forberedelse. 

Nogle unges læringsstil er visuel, andre sproglig. Nogle unge har gavn af ugeskemaer til overblik, andre har brug for planlagte påmindelser 1-2-3 dage forud for en given aftale.

​​Forudsigelighed og forberedelse tilvejebringes gennem et fælles overblik over den unges hverdag, aktiviteter, opgaver og gennem indgående viden om den unges behov, forudsætninger og færdigheder. Begge tilvejebringes i kombinationen mellem faglig viden, samt kontakt og dialog med de unge selv.

Støtte

Personalet tilrettelægger aktiviteter og indgår i samarbejde med de unge med det mål at øge deres viden om egne behov og færdigheder. Vi arbejder med ”små sikre succes’er” og har fokus på de små skridt, de unge tager i retning af disse. Dette gør vi med fokus på, hvilke små handlinger og valg, de unge udfører, som er i tråd med deres ønsker og værdier eller som bringer dem tættere på en realisering af disse.

Formålet er at øge de unges selvfølelse og derigennem mindske fortvivlelse og angst. Udfordringen er at vurdere, hvor meget støtte og hvilken form for støtte, hver enkelt ung skal have. For meget støtte kan øge den unges følelse af uduelighed, afmagt og afhængighed, for lidt kan skabe utryghed og angst.

Struktur

Struktur er alle de aspekter ved hverdagen, som lægger vægt på forudsigelighed, genkendelighed og gentagelse og gør dagligdagen mindre uforudsigelig. Strukturen skal støtte de unge til at føle sig knyttet til omgivelserne uden at være bange for at blive invaderet eller overladt til sig selv.

Strukturen viser sig gennem personalets bevidste, planlagte handlinger som skaber forudsigelighed over tid (gennem dage og uger), og i forhold til sted og situationer. Strukturen viser sig også i samarbejdet omkring hver enkelt ungs konkrete udviklingsmål (smart mål) samt i VIP Husets daglige, regelmæssige aktivitetsprogram.

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.