Autismepædagogik

​Vi arbejder med tryghed og trivsel som forudsætning for udvikling og læring. Derfor er hverdagen i huset tilrettelagt på baggrund af en autismespecifik grundstruktur og centrerer sig omkring tilrettelagte aktiviteter, der skaber sammenhæng og et meningsgivende indhold. Dette altid under hensyn til hver enkelt unges behov og formåen. 

VIP Husets autismespecifikke grundstruktur er centreret omkring et individuelt ugeskema såvel som et fælles husskema som indeholder faste og forudsigelige aktiviteter.

En autisme specifik grundstruktur er tilrettelagt omkring forudsigelighed og rutiner, og kendetegnes af forberedelse. Denne ramme understøtter en velfungerende og sund døgnrytme, skaber stabilitet omkring husets beboere og frigiver mulighed for bl.a. overskud til opstart og fastholdelse af fritidsaktiviteter og uddannelse med henblik på, i videst muligt omfang, på sigt klare sig som voksen i det danske samfund.

En vigtig del af forudsigelighed er VIP Husets aftaler med de unge (om vækketider, køreplaner m.m.) og et grundlæggende kendskab til, hvordan hver enkelt ung foretrækker forberedelse. ​​Forudsigelighed og forberedelse tilvejebringes gennem et fælles overblik over den unges hverdag, aktiviteter, opgaver og gennem indgående viden om den unges behov, forudsætninger og færdigheder. 

Vi arbejder med ”små sikre succes’er” og har fokus på de små skridt, de unge tager i retning af disse. Dette gør vi med fokus på, hvilke små handlinger og valg, de unge udfører, som er i tråd med deres ønsker og værdier eller som bringer dem tættere på en realisering af disse. 

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os