Hovedprincipper​

Hovedprincipper i VIP Husets praksis for pædagogisk støtte og behandling

 • Tryghed og trivsel går forud for udvikling og læring
 • Alle unge altid gør deres bedste ud fra givne vilkår og muligheder
 • Enhver ung har udviklingspotentiale og mulighed for et liv i trivsel
 • Vi anser fejltrin som nødvendige og lærerige ingredienser i hverdagen
 • Vi anvender nysgerrighed og interesse for at forstå de unges intentioner og vi ser deres adfærd, som invitationer til udvikling og forståelse

Metoder

 • De unge mødes med realistiske krav og relevante pædagogiske/psykologiske metoder. Derfor anvender vi:
  • Autismepædagogik til sikring af en forudsigelig, struktureret og genkendelig hverdag
  • Anerkendende og relationsbaserede pædagogik til sikring af et respektfuldt møde med den unge og samarbejde præget af medbestemmelse, medinddragelse og selvbestemmelse
  • Metoden low arousal til sikring af at vi, som fagprofessionelle, gennem egen adfærd støtter de unges trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

​​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os