Hovedprincipper​

Hovedprincipper i VIP Husets praksis for pædagogisk støtte og behandling.​

Hovedprincipper i VIP Husets praksis for pædagogisk støtte og behandling

 • Tryghed og trivsel går forud for udvikling og læring
 • Alle unge altid gør deres bedste ud fra givne vilkår og muligheder
 • Enhver ung har udviklingspotentiale og mulighed for et liv i trivsel
 • Vi anser fejltrin som nødvendige og lærerige ingredienser i hverdagen
 • Vi anvender nysgerrighed og interesse for at forstå de unges intentioner og vi ser deres adfærd, som invitationer til udvikling og forståelse

Metoder

 • De unge mødes med realistiske krav og relevante pædagogiske/psykologiske metoder. Derfor anvender vi:
  • Autismepædagogik til sikring af en forudsigelig, struktureret og genkendelig hverdag
  • Anerkendende og relationsbaserede pædagogik til sikring af et respektfuldt møde med den unge og samarbejde præget af medbestemmelse, medinddragelse og selvbestemmelse
  • Metoden low arousal til sikring af at vi, som fagprofessionelle, gennem egen adfærd støtter de unges trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

Derfor anvender vi:

 • Autismepædagogik til sikring af en forudsigelig, struktureret og genkendelig hverdag
 • Anerkendende og relationsbaserede pædagogik til sikring af et respektfuldt møde med den unge og samarbejde præget af medbestemmelse, medinddragelse og selvbestemmelse
 • Metoden low arousal til sikring af at vi, som fagprofessionelle, gennem egen adfærd støtter de unges trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.