Tværfagligt samarbejde​

VIP Huset har et tæt samarbejder med alle, som har en professionel eller privat relation til de unge som bor i huset. Det kan være skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, misbrugsbehandlingstilbud og lignende.​

VIP Huset har tilknyttet eksterne fagpersoner, som vi samarbejder med løbende:​

  • ​overlæge- speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri Annette Taastrøm, -individuelle samtaleforløb med de unge, supervision af personalet​
  • ​cand. psyk. aut. Mia Lind, -individuelle samtaleforløb med de unge
  • ​speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Mie Bonde, -psykiatrisk udredning og opfølgning​
  • ​socialrådgiver og cand. pæd. pæd. psyk. Mette Bjerre Randorf, -socialfaglige opgaver, visitation, metodeimplimentering mm.

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S