Tværfagligt samarbejde

VIP Huset har et tæt samarbejder med alle, som har en professionel eller privat relation til de unge som bor i huset. Det kan være skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, misbrugsbehandlingstilbud og lignende.

VIP Huset har tilknyttet eksterne fagpersoner, som vi samarbejder med løbende:

-cand. psyk. aut. Anne Marie Sørensen, -ledelsessupervision samt behandlingsplaner for de unge

​-overlæge- speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri Annette Taastrøm, -individuelle samtaleforløb med de unge, supervision af personalet

​-cand. psyk. aut. Mia Lind, -individuelle samtaleforløb med de unge

​-speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Mie Bonde, -psykiatrisk udredning og opfølgning

​-socialrådgiver og cand. pæd. pæd. psyk. Mette Bjerre Randorf, -socialfaglige opgaver, visitation, metodeimplimentering mm

​VIP Huset ApS

CVR: 34459541

Englandsvej 27

2300 København S​

Ring på: 24 41 48 22

Skriv på: liv@viphuset.dk