Relationsorienteret og anerkendende pædagogik

Alle unge skal behandles med anerkendelse og respekt. Al adfærd, også den problemgivende, ses som kommunikation og løsningsforslag, og mødes med nysgerrighed og invitation til at finde løsninger og alternative handlemuligheder i fællesskab med den unge. Dernæst handler det om at støtte den unge i at tilegne sig strategierne til også at kunne se verden fra andre synsvinkler. Både som et middel til at forstå sig selv og omverdenen og for at kunne styrke den unges forståelse, trivsel og sociale kompetencer. I VIP Huset anser vi, med andre ord, personalets relationskompetence og anerkendelse som afgørende pædagogiske redskaber til at skabe rum for de unges positiv udvikling, øget indsigt og trivsel.

​Anerkendelse beskriver den tilgang, hvormed personalet imødekommer de unges adfærd, ytringer og andre invitationer til kommunikation og forståelse. Anerkendelse tager afsæt i nysgerrighed og viden om at de unge til enhver tid gør deres bedste ud fra givne vilkår og muligheder. Anerkendelse giver mulighed for, at den unge kan udtrykke sine tanker, erfaringer, ønsker og håb. Anerkendelse praktiseres, så den unge bedre forstår de problemer, som udfordrer og forhindrer trivsel. Anerkendelse giver plads til at acceptere fejltrin og lære af dem, og giver plads til at acceptere tab, sorg og ensomhed.
​​

​Kontakt os for at høre nærmere

Ønsker du at høre mere om vores institution og behandlingsmetode, kan du kontakte os på telefon 7020 3015 eller skrive til direktør og leder Teddy Jeppesen på teddy@viphuset.dk

Besøg VIP Huset på adressen: Englandsvej 27, 2300 København S

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn .

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os