Relationsorienteret og anerkendende pædagogik

Det er en grundlæggende præmis i personalets indstilling og tilgang, at alle unge skal behandles med anerkendelse og respekt. Al adfærd, også den problemgivende, ses som kommunikation og løsningsforslag, og mødes med nysgerrighed og invitation til at finde løsninger og alternative handlemuligheder i fællesskab med den unge. Dernæst handler det om at støtte den unge i at tilegne sig strategierne til også at kunne se verden fra andre synsvinkler. Både som et middel til at forstå sig selv og omverdenen og for at kunne styrke den unges forståelse, trivsel og sociale kompetencer. I VIP Huset anser vi, med andre ord, personalets relationskompetence og anerkendelse som afgørende pædagogiske redskaber til at skabe rum for de unges positiv udvikling, øget indsigt og trivsel.

Relationskompetence

Personalet relationskompetence er defineret som:

”Kompetencen til at indgå i positive relationer til hver enkelt ung på en måde, der understøtter den unges tryghed, trivsel og mulighed for udvikling og læring.”

I VIP Huset arbejdet ved med personalets relationskompetence ved at have fokus på følgende:

  1. at afstemme kontakt og krav til den unges tilstand
  2. at udføre omsorgsetiske handlinger
  3. understøttelse af de behov for at opleve selvbestemmelse, inddragelse og medbestemmelse

Anerkendelse

Anerkendelse beskriver den tilgang, hvormed personalet imødekommer de unges adfærd, ytringer og andre invitationer til kommunikation og forståelse. Anerkendelse tager afsæt i nysgerrighed og viden om at de unge til enhver tid gør deres bedste ud fra givne vilkår og muligheder. Anerkendelse giver mulighed for, at den unge kan udtrykke sine tanker, erfaringer, ønsker og håb. Anerkendelse praktiseres, så den unge bedre forstår de problemer, som udfordrer og forhindrer trivsel. Anerkendelse giver plads til at acceptere fejltrin og lære af dem, og giver plads til at acceptere tab, sorg og ensomhed.

Den tilvejebringes gennem personalets kontakt og kommunikation med husets unge, såvel som i den gensidige kollegiale dialog og sparring.

​Kontakt os for at høre nærmere

Ønsker du at høre mere om vores institution og behandlingsmetode, kan du kontakte os på telefon 7020 3015 eller skrive til leder Mia Lind på mia@viphuset.dk

Besøg VIP Huset på adressen: Englandsvej 27, 2300 København S

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os