Visitation til VIP Huset

Sådan forløber visitationen i VIP Huset.​

Alle henvendelser omkring visitation af en ung til VIP Huset bedes rettet til:

​Direktør Fie Lester på tlf.nr. 40 30 53 29 - Faglig koordinator Eva Raabølle på

tlf.nr. 40 30 27 18 eller mail adminstration@viphuset.dk

Visitationen sker ved, at anbringende kommune henvender sig til VIP Huset og efterfølgende fremsender alle sagsakter omkring den unge. Dette danner grundlag for vores vurdering af, om den unge vurderes at være inden for VIP Husets målgruppe og om VIP Huset skønnes at være det rette behandlingstilbud.

Hvis den unge vurderes som værende indenfor målgruppen, afholdes første møde i visitationen, som har til formål af afklare grundlaget for evt. anbringelse.

Indskrivning

Besluttes det, at VIP Huset er det rigtige sted for den unge, aftales et nyt møde, hvor den unge og dennes pårørende deltager. Formålet med dette møde er, at give et grundigt indblik i, hvad VIP Huset står for, samt se og opleve huset.

Er der enighed om at den unge skal flytte ind i VIP Huset, bliver det besluttet hvornår dette skal ske og VIP Huset udfærdiger en kontrakt, der sendes til kommunen.


VIP Huset tilrettelægger herefter indsatsen i samarbejde med myndighedsrådgiver. 

Akut anbringelse/ Pædagogisk observation

Vi har mulighed for at rumme en ung med et akut behov for anbringelse, også selvom det måtte vise sig, at den unge falder uden for vores målgruppe.

Vi kan tilbyde den unge omsorg og nærvær, mens vi i samarbejde med anbringende myndighed vurderer, hvorvidt den unge vil profitere af at være anbragt hos os.

Formålet med en pædagogisk observation er, at få udarbejdet en nuanceret beskrivelse af den unge som fremover vil kunne være vejledende for de samlede fremtidige støttebehov.

I VIP Huset vil den unge befinde sig i en daglig struktureret ramme , hvor vi har mulighed for at observere og arbejde med den unges sociale kompetencer, bo-færdigheder, motorik, fysik, interesseområder, målsætninger, adfærd og meget mere. Inden opholdets afslutning vil myndighedsrådgiver modtage en detaljeret rapport, indeholdende observationer, profil og anbefalinger. Varigheden vil typisk være 3 til 4 mdr.​

​Indskrivning

Besluttes det, at VIP Huset er det rigtige sted for den unge, aftales et nyt møde, hvor den unge og dennes pårørende deltager. Formålet med dette møde er, at give et grundigt indblik i, hvad VIP Huset står for, samt se og opleve huset.


Herefter får alle parter nogle dages betænkningstid. Den unge er velkommen til at kontakte VIP Huset under betænkningstiden og besøge os endnu en gang ved behov.


Er der enighed om at den unge skal flytte ind i VIP Huset, bliver det besluttet hvornår dette skal ske og VIP Huset udfærdiger en kontrakt, der sendes til kommunen.


VIP Huset tilrettelægger herefter indsatsen i samarbejde med myndighedsrådgiver, hvor særligt skoletilbud, samvær, evt. samarbejde med psykiatri/ misbrugsrådgivning mm afklares.​

Akut anbringelse/ Pædagogisk observation

Vi har ressourcerne og mulighederne for at rumme en ung med et akut behov for anbringelse, også selvom det måtte vise sig, at den unge falder uden for vores målgruppe.

Vi kan tilbyde den unge omsorg og nærvær, mens vi i samarbejde med anbringende myndighed vurderer, hvorvidt den unge vil profitere af at være anbragt hos os.

Pædagogisk observation af en ung kan suppleres med en psykiatrisk udredning.

Formålet med en pædagogisk observation er, at få udarbejdet en nuanceret beskrivelse af den unge som fremover vil kunne være vejledende for de samlede fremtidige støttebehov.

I VIP Huset vil den unge befinde sig i en daglig struktureret ramme , hvor vi har mulighed for at observere og arbejde med den unges sociale kompetencer, bo-færdigheder, motorik, fysik, interesseområder, målsætninger, adfærd og meget mere. Inden opholdets afslutning vil myndighedsrådgiver modtage en detaljeret rapport, indeholdende observationer, profil og anbefalinger. Varigheden vil typisk være 3 til 4 mdr.​

Vi kan også hjælpe dig

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

VIP Huset ApS

Læs privatlivs-og databeskyttelse samt cookiepolitik her​.