Visitation til VIP Huset

​Alle henvendelser omkring visitation af en ung til VIP Huset bedes rettet til:

Direktør og leder Mia Lind på tlf.nr. 40 30 53 29  eller mail mia@viphuset.dk 

Visitationen sker ved, at anbringende kommune henvender sig til VIP Huset og efterfølgende fremsender alle sagsakter omkring den unge.

De fremsendte sagsakter drøftes af ledelsen og faglig ​konsulent.

​​

Vi tager ved første gennemlæsning af sagsakter stillin​g til, om den unge vurderes som værende inden for VIP Husets målgruppe og om VIP Huset skønnes at være det rette behandlingstilbud. Det er væsentligt for vurderingen, at alle tilgængelige sagsakter er medsendt.

Hvis den unge vurderes som værende indenfor målgruppen, afholdes første møde i visitationen.

Første m​ø​de

Formålet med det første visitationsmøde er, at VIP Huset ønsker et grundigt indblik i den unges samlede situation og funktionsniveau.

Mødet ønsker vi er forbeholdt myndighedsrådgiver og VIP Huset, hvor den unge og dennes pårørende ikke deltager. Til mødet vil vi sammen lave en endelig vurdering af, om den unge vil kunne profitere af en indskrivning hos os samt få afstemt forventninger og mål for det fremtidige samarbejde.

Det er erfaringsmæssigt af stor betydning, at myndighedsrådgiveren får mulighed for at møde os personligt og se vores hus.​

Indskrivning

Besluttes det, at VIP Huset er det rigtige sted for den unge, aftales et nyt møde, hvor den unge og dennes pårørende deltager. Formålet med dette møde er, at give et grundigt indblik i, hvad VIP Huset står for, samt se og opleve huset.


Herefter får alle parter nogle dages betænkningstid. Den unge er velkommen til at kontakte VIP Huset under betænkningstiden og besøge os endnu en gang ved behov.


Er der enighed om at den unge skal flytte ind i VIP Huset, bliver det besluttet hvornår dette skal ske og VIP Huset udfærdiger en kontrakt, der sendes til kommunen.


VIP Huset tilrettelægger herefter indsatsen i samarbejde med myndighedsrådgiver, hvor særligt skoletilbud, samvær, evt. samarbejde med psykiatri/ misbrugsrådgivning mm afklares.​

Akut anbringelse/ Pædagogisk observation

Vi har ressourcerne og mulighederne for at rumme en ung med et akut behov for anbringelse, også selvom det måtte vise sig, at den unge falder uden for vores målgruppe.

Vi kan tilbyde den unge omsorg og nærvær, mens vi i samarbejde med anbringende myndighed vurderer, hvorvidt den unge vil profitere af at være anbragt hos os.

Pædagogisk observation af en ung kan suppleres med en psykiatrisk udredning.

Formålet med en pædagogisk observation er, at få udarbejdet en nuanceret beskrivelse af den unge som fremover vil kunne være vejledende for de samlede fremtidige støttebehov.

I VIP Huset vil den unge befinde sig i en daglig struktureret ramme , hvor vi har mulighed for at observere og arbejde med den unges sociale kompetencer, bo-færdigheder, motorik, fysik, interesseområder, målsætninger, adfærd og meget mere. Inden opholdets afslutning vil myndighedsrådgiver modtage en detaljeret rapport, indeholdende observationer, profil og anbefalinger. Varigheden vil typisk være 3 til 4 mdr.​

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os