Særligt tilrettelagt skoleforløb

Det er vigtigt, at de unge har en aktiv hverdag, hvor de udfordres. Et egnet skoletilbud har derfor stor betydning for den unges samlede trivsel og udvikling.

Ved indskrivningen i VIP Huset oplever vi desværre ofte, at det kan tage anbringende kommune uforholdsvis lang tid at få etableret et egnet skoletilbud. Vi samarbejder derfor tæt med gældende PPR herom.

En ungdomsuddannelse er for anbragte unge en potentiel beskyttelsesfaktor mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Selvom anbragte unge har samme begavelse som deres klassekammerater, så klarer de sig alligevel dårligere i uddannelsessystemet. Statistikken taler sit eget dystre sprog. Kun 30 procent af tidligt anbragte unge har gennemført en ungdomsuddannelse mod 80 procent af de jævnaldrende ikke-anbragte unge, viser en analyse foretaget af Kommunernes Landsforening i 2015.​

​Hvis en ung indskrives uden et etableret skoletilbud, tilbyder vi at tilrettelægge et særligt undervisningsforløb, indtil det bedst egnede tilbud er fundet. VIP Huset har i sådanne forløb tilknyttet uddannede undervisere med speciallærererfaring, som igennem et særligt tilrettelagt forløb kan komme i huset og undervise den unge.​​

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Læs vores privatliv– og databeskyttelse i VIP Huset - klik her

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S