Struktur​

Flere af de unge i VIP Huset har opmærksomhedsforstyrrelser samt autismespektrumforstyrrelser og har udfordringer med at bevare overblikket og navigere i deres liv. Vi arbejder derfor på at skabe en så tilstrækkelig forudsigelig hverdag, for netop at begrænse de grundlæggende belastningsfaktorer hos de unge.

Behovet for struktur og forudsigelighed er forskelligt fra ung til ung og vi arbejder individuelt med at strukturerer hverdagen efter den unges ganske særlige behandlingsmæssige behov.

VIP Huset har en overordnet struktur for hverdagen, som er beskrevet udførligt under ”Hverdagen”.

Ugeskema som redskab til struktur

Ugeskemaet udarbejdes i samarbejde med den unge. Nogle unge har behov for et ugeskema i papirform som hænger på deres tavle samt på deres værelse. Andre unge har behov for en mere fleksibel løsning og får hjælp til at strukturere hverdagen på deres Outlook kalenderen på telefonen, hvor der efter behov laves tilbagevendende strukturer, indlægges påmindelser, fælles aftaler mm.

Det digitale skema/ kalender giver de unge en udvidet mulighed for selv at opbygge brugbare redskaber, som de på sigt vil kunne have gavn af i en selvstændig voksentilværelse.​

​Et ugeskema kan indeholde:

Vækning, morgenrutiner, mødetider, transport, skolegang, husmøde, måltider, individuel samtale hos psykolog, samvær og fritidsaktiviteter. Det kan også være mere specifikke gøremål så som tandbørstning, bad, tøjvask, indkøb mm.

Strukturen i skemaet er med til at skabe et overblik og tydeliggøre glidende overgange mellem de forskellige aktiviteter og hjælpe med at holde styr på tiden. Skemaet er desuden med til at synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte unge, som er væsentligt når små belastninger samlet set, let kan komme til at stresse i en aktiv hverdag.​​

VIP Huset ApS

I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste.

Læs vores privatliv– og databeskyttelse i VIP Huset - klik her

Find os

VIP Huset ApS
Englandsvej 27
2300 København S